Rožňava - Turistické atrakcie
Rozsnyó/Rosenau

Hvezdáreň v RožňavePrvá zmienka o astronomickej činnosti v Rožňave je z roku 1951, kedy sa spojilo niekoľko záujemcov astronómie. V roku 1961 vďaka prvému ďalekohľadu vznikol astronomický krúžok. V roku 1966 Mestský národný výbor zakúpil pozemok s budovou, ktorý bol odovzdaný astronomickému krúžku za účelom vybudovania pozorovateľne. 1. 1. 1969 sa z hvezdárne stala samostatná inštitúcia. Takto fungovala až do roku 2009, kedy stratila samostatnú právnu subjektivitu a bola zverená do správy majetku Gemerského osvetového strediska.

Hvezdáreň plní kultúrno-osvetové poslanie popularizácie prírodných vied širokej verejnosti. Kľúčovými oblasťami sú verejné pozorovania oblohy, dopĺňanie prírodovedného vzdelávania na všetkých typoch škôl a klubová činnosť pre všetky vekové kategórie.

Počas letných mesiacov sa v hvezdárni premietajú rôzne filmy. Návštevníci sa môže tešiť na stretnutia s hviezdami filmového plátna.

Hvezdáreň v Rožňave sa nachádza na Lesnej ulici 1 a jej symbolom sú slneční hodiny.