Rožňava
Rozsnyó/Rosenau

Vitajte v

Rožňave


Navštívte jaskyne zapísané v zozname UNESCO


Dejiny RožňavaPrvá písomná zmienka o Rožňave pochádza z roku 1291. Nachádza sa v darovacej listine vystavenej ostrihomskému arcibiskupovi Ladomérovi kráľom Ondrejom III. Prvou známou stavbou Rožňavy je pôvodný farský kostol (v súčasnosti biskupská katedrála) pochádzajúci z roku 1304. Tento kostol prešiel mnohými prestavbami, z ktorých najväčšie zmeny priniesla prestavba na prelome 15. a 16. storočia reprezentovaná tzv. Bakóczovskou kaplnkou, jej renesančným vstupným portálom a neskorogotickým pastofóriom na severnej strane presbytéria. V blízkosti kostola vznikla osada, ktorá v roku 1382, ako predchodca dnešného mestského jadra, dostala mestské práva od kráľa Ľudovíta I. Z pôvodnej osady baníkov, ktorí sem prišli vyťažiť nerastné bohatstvo okolitých hôr vzniklo mesto. Celá jeho nasledujúca história je úzko spätá s výnosnou ťažbou zlata, striebra, medi a neskôr železnej rudy.

Mesto bolo pomenované Rožňava podľa názvu mimoriadne výnosnej bane: Rosnoubana (Rozsnyóbánya, Rosenau). Prvé mestské výsady udelil mestu podľa tradície kráľ Ľudovít Veľký v roku 1382. V stredoveku sa tu ťažilo najmä zlato a striebro, neskôr sa Rožňava stala dôležitým centrom remeselnej výroby a školstva.

Zdroj: Wikipédia


Svadba RožňavaSvadba je udalosťou, na ktorú spomíname celý život. Svadobný salón môžete nájsť v každom väčšom meste. Každá nevesta chce byť vo svoj svadobný deň tou najkrajšou. Svadobné šaty sú tým najdôležitejším prvkom. Spomienky na najkrajší deň zostanú v pamäti nielen nevesty, ale aj ostatných hostí.

V Rožňave existuje niekoľko svadobných salónov, ktoré ponúkajú kolekcie svadobných a spoločenských šiat rôznych svetoznámych značiek. Ale ako si má nevesta správne vybrať? Náš vyškolený personál Vám určite správne poradí. Okrem svadobných šiat si určite vyberiete z bohatej ponuky svadobnej bižutérie, svadobných pohárov, vankúšikov a mnoho ďalších drobností, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej svadby.

Preto milé nevesty, neváhajte a príďte sa pozrieť na našu ponuku. Ste u nás srdečné vítané. Buďte krásna, jedinečná a nezabudnuteľná. Nech pekné šaty zdobia Vás a Váš výnimočný deň! Tešíme sa na Vašu návštevu!


Historické jadro v RožňaveJednou z najstarších písomných zmienok o Rožňave sa objavuje v listine kráľa Ondreja III. z roku 1291,ktorou nariadil Jágerovskej kapitule, aby vyslala svojho zástupcu, ktorý by spolu s kráľovským zástupcom vytýčil hranice obce Rosnoubana. Ako budúcich majiteľov obce uviedol ostrihomského arcibiskupa Lodomíra a Ostrihomské arcibiskupstvo.

Historické jadro v Rožňave pozostáva z priestranného štvorcového námestia, najväčšieho svojho druhu na Slovensku a niekoľkých priľahlých ulíc. Štruktúra historického jadra podobná dnešnej sa vytvorila už približne koncom 15. storočia a zachovala sa až do dnešných čias. Dominantami námestia sú renesančná strážna veža, radnica, biskupský palác, kláštor vincentiek a budova bývalej banskej komory. Pred strážnou vežou stojí pomník Francišky Andrássyovej, patrónky chudobných, postavený v secesnom štýle v roku 1905. Zo sakrálnych pamiatok je najkrajšou a zároveň najvýznamnejšou pamiatkou mesta gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. Ďalšími sú kostol Sv. Anny, kostol Sv. Františka Xaverského, ako aj evanjelický kostol – jedna z najcennejších klasicistických stavieb na Slovensku. Významnou budovou je aj rímskokatolícka fara so zvyškami barokových nástenných malieb na fasáde a budova bývalého mestského špitálu s troma barokovými sochami v priečelí.

Historické jadro môžu návštevníci mesta obdivovať aj z vyhliadkovej pavlače renesančnej strážnej veže.